A-Ö

A

Allmän förskola

Från höstterminen det år som barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola. . Allmän förskola omfattar 525 timmar per år och är avgiftsfri. Det motsvarar femton timmar per vecka. På Lärkan erbjuder vi 20 timmar för de som omfattas av allmän förskola. Allmän förskola följer grundskolans läsår. Vi har fasta tider för barn som går deltid. Skollov då barn som har allmän förskola är lediga finns inlagda i kalendern.

För barn som behöver plats mer än de timmar som erbjuds i allmän förskola debiteras en avgift för de extra timmarna. Avgiften är beräknad på maxtaxan med en reducering med 22,5 procent.

 

Arbetslöshet

Barn till arbetssökande har rätt till plats på Lärkans förskola max 20 timmar per vecka. Vi har fasta tider för dessa timmar måndag -torsdag. Det är viktigt att du meddelar förskolan när din arbetssituation förändras.

B

Blöjor

Blöjor tillhandahålls av föräldrarna (undvik byxblöjor t.ex. ”up´n go” som genererar mycket extra av och påklädning). Behöver barnet smörjas vid blöjbyte ska salva tas med av föräldrarna.

Bilresor

Barnen gör ibland längre utflykter. Transport för detta genomförs ej i personbil med personal som förare av försäkringsskäl.

C

Covid-19

Under Corona pandemin har vi tvingats ändra mycket i vår verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smittan. Vi är en förskola med mycket utevistelse i vanliga fall men nu har vi näst intill flyttat ut vår verksamhet helt. Så länge vädret tillåter är vi ute hela dagarna från öppning till stängning.

F

Fixardagar

Vi har en fixardag per år under vårterminen. Under de dagarna arbetar vårdnadshavare och pedagoger tillsammans med saker som förbättrar barnens miljö på förskolan. När vi är klara med arbetet blir det en liten familjefest. Vi vill ha dessa dagar då vi tror att det skapar en bra samanhållning mellan förskolan och hemmen. Det ger vårdnadshavarna möjlighet och tillfälle att möta varandra men även insyn i förskolans verksamhet.

Frånvaro

Om ditt barn inte kommer enligt det schema du har lämnat in skall du meddela detta i så god tid som möjligt i Förskoleappen. Detta för att underlätta för personalen om det behövs ändras i personalens schema men även att personalen har möjlighet att planera om eventuella aktiviteter. Personalen kommer att ringa till föräldrar i de fall barn inte lämnats, 30 min efter avtalad tid, på morgonen.

Frågor

Tveka inte med att fråga om det är något ni undrar över. Rör det barnens verksamhet så kontakta i första hand personalen. Rör det förskolan i stort och driften av Lärkan så kontakta Nadia och Erika som är huvudmän.

Förskoleavgift

Vi följer Enköpings kommuns riktlinjer för förskoleavgift vilket beräknas på vårdnadshavarnas inkomster. Ändring av beräkningsgrunderna skall aviseras minst en månad i förväg. Detta genom att ändra inkomstuppgift hos kommunen samt meddela oss. Vi kommer att begära uppdaterade inkomstuppgifter en gång per år, i januari. Detta för att kunna uppdatera förskoleavgiften. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift eller den uppgift du lämnat är mer än två år gammal debiteras maxtaxa.

Det är viktigt att veta att avgiften betalas tolv månader om året, även om barnet är ledigt till exempel över sommaren.

Fakturan skickas via mail till anmälda vårdnadshavare. Avgiften skall betalas månadsvis. Vi fakturerar för innevarande månad. Betalningen ska märkas med fakturanummer.

Utebliven betalning

Har månadsavgiften inte inkommit till Enade ABs konto senast en vecka efter förfallodatum skickas en påminnelse. På denna tillkommer en förseningsavgift med ett belopp av 45 kronor per faktura. Två veckor efter förfallodatum skickas påminnelse två. Om betalning inte inkommit tre veckor efter förfallodatum skickas ärendet till inkasso. En månad efter förfallodatum går ärendet till kronofogden.

.                                                                                                                                                                      

Föräldramöten

Det hålls föräldramöten varje hösttermin där personalen informerar om verksamheten på förskolan. Formen av möte kan komma att variera.

Förskoleappen

Vi på Lärkans förskola använder oss av Förskoleappen. Där lägger vi ut viktig information som rör både barnens vardag men även information om förändringar till vårdnadshavare. Vi använder appen även för att dokumentera barnens dagar på förskolan där man kan se deras utveckling och lärande, vi kopplar ihop det barnen gör med läroplansmål vi arbetar mot.

I appen ska barnens schema registreras veckovis( onsdagar) samt frånvaroanmälan göras av vårdnadshavare.

Du som vårdnadshavare har skyldighet att ta del av den information som läggs upp i appen.

Förskolebrevet

Vi arbetar emot att barn utsätts för sexuella övergrepp. Vi följer därför Förskolebrevets rutiner vid arbete på förskola. Dessa innebär bland mycket annat att nya pedagoger/ vikarier inte hjälper barnen på toaletten eller byter blöjor, att barnen gör övningar där de lär sig rätten till sin egen kropp och att vi alltid har öppna dörrar till rummen. Varje personal som jobbar hos oss på lärkan skriver under ett dokument med vilka krav vi har. Nyanställd personal/ vikarier visar upp ett polisregisterutdrag.

Föräldraledighet

Vi följer Enköpings kommuns riktlinjer för barn till föräldralediga detta innebär att barnet har rätt till en plats i förskolan max 20 timar i veckan.

När ett småsyskon föds har ditt stora barn rätt att vara kvar på sitt gamla schema i 30 dagar från småsyskonets födelse.

I praktiken innebär det detta: 

Barn till föräldralediga som går under allmän förskola måste vara hemma under alla skollov.

Föräldraråd

Vi uppmuntrar vårdnadshavare att ha ett föräldraråd som kan sammanställa familjernas åsikter, idéer och framföra dessa till huvudmännen. Detta ger även möjlighet att ordna olika aktiviteter för familjerna om så önskas. Kontakta förskolan om det finns ett intresse för föräldraråd så kan vi hjälpa er igång.

H

Hygien

Vi förväntar oss att barnen kommer till förskolan rena, med kortklippta naglar och uppsatt hår. Smutsiga kläder som lämnas hem i en påse ska tvättas innan de kommer tillbaka till förskolan. Vi ber er även att respektera allergiker och inte använda parfymer eller röka i precis anslutning till ankomst till förskolan.

Hämtning

När vårdnadshavare hämtar försöker vi ge lite information om hur dagen har varit. Olika vårdnadshavare har olika önskemål om hur mycket information de vill ha och vi försöker skapa oss en bild av vad varje vårdnadshavare vill veta. Om det är så att ni upplever att ni får för lite eller för mycket information ber vi er att tala om det samt vad ni önskar få information om.

Är det så att barnet varit i en konflikt under dagen kanske vi inte nämner det då vi bedömer att den är utredd och uppklarad. Detta för att barnet ska ha större möjlighet att lägga det bakom sig och gå vidare. Om barnet varit i konflikt ett flertal gånger så tar vi upp det med vårdnadshavare, dock inte i barnets närvaro.

Tänk på att pedagogerna i första hand är där för att vara med barnen. Ibland finns inte tid att prata så mycket vid överlämningen. Ni kan alltid be om ett enskilt samtal där vi kan prata i lugn och ro om barnet.

Det är mycket viktigt att alltid ta kontakt med en pedagog när ni hämtar och lämnar på förskolan så att vi vet när barnen kommer och går. Kontrollera om ditt barn har kläder i torkskåpet och ta ut dessa om de är torra.

Hjälp oss med att göra våra regler tydliga för barnen vid hämtning och lämning, tex låt inte barnen öppna grindar, lyft inte barn över staket och se till att barnet städar efter sig. Samtliga regler finns uppsatta på förskolan.

I

Inskolning

Barnets kontakt med varje ny miljö ska ske så varsamt som möjligt. Inskolningsperioden skall ge den varsamma start som är nödvändig. Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning som normalt tar fyra dagar. Vi anpassar oss efter barnet och behövs längre tid än så ordnas det. Under inskolningsperioden måste du som förälder vara tillgänglig för att stödja ditt barn i stor utsträckning. Räkna inte med att arbeta under denna period. En vårdnadshavare skall vara med under de tre första dagarna. Den fjärde dagen gör vi olika utifrån barnets behov. Dag tre ska man gå så länge som barnets längsta dag kommer att vara.  Detta för att barnet och vårdnadshavare ska fått vara med om alla moment under en dag samt att vi ser att det är viktigt att vårdnadshavare vet hur det är att vara på förskolan en hel dag.

En pedagog har huvudansvaret för barnets inskolning men vi arbetar nära varandra och barnet kommer att lära känna alla pedagoger. Känn därför inte att ni måste vända er just till inskolningspedagogen när ni hämtar och lämnar.  Normalt sett får barnet uppleva både inne- och utemiljön under inskolning men nu under coronatid är vi dock bara ute.

Vi vill att barnet har kortare dagar veckan efter inskolningen, 9.00-14.00, och att vårdnadshavarna är tillgängliga om de skulle behöva komma fort till förskolan.

K

Kläder

Det är viktigt att barnen har kläder efter väder då vi är ute mycket under dagen och att det finns ordentligt med ombyte på barnets hylla. Kläderna ska passa barnet i storlek och sitta där de ska. Tillåter vädret så är vi ute från öppning till stängning. Blir kläder blöta under dagen hänger vi in i torkskåpet. Dessa får ni själva hämta vid dagens slut. Smutsiga kläder lägger vi i en påse med namn på som ni får ta hem och tvätta. Tänk på att det är viktigt att märka barnens kläder och skor då många har likadana. Detta för att underlätta för pedagogerna att rätt kläder kommer till rätt barn och att det inte kommer bort lika lätt. Vi gör vårt bästa för att ha koll på barnens kläder. Vi har lite lånekläder på förskolan som används i nödfall. Dessa ska tvättas och lämnas tillbaka till förskolan så fort som möjligt.  

Extrakläder att ha på hyllan :

  • Tröja, lång och kortärmad
  • Långbyxor
  • Trosor/ kalsonger
  • Strumpor
  • Regnställ. Tänk på att om stället är ofodrat att det måste finnas plats för varma kläder under när det blir kallare ute.
  • Kofta eller en varm tröja
  • Stövlar om de är ofodrade behövs sockor, gummistövlar är kalla utan.
  • Vantar, höst, vinter och vår. Fingervantar är ok om barnet kan sätta på sig dessa själv.
  • Solhatt eller keps och solkräm behövs sommartid.

Byxor, gärna jogging byxor för inomhusbruk. De är lätta för barnen att dra ner själva vid av och påklädning, toalettbesök etc.

Vi vill gärna att barnen har med sig utebyxor -överdragsbyxor  för att vi ska slippa få in så mycket smuts och sand inomhus.

Vintertid är overall eller tvådelat set bra. Overall är det som är lättast för barnen att klä på sig själva och det finns inga glipor där snö kan komma in när barnen leker och åker pulka.

Tänk på att varje dag titta på era barns hyllor hur de har med kläder. Det kan hända många små olyckor när barnen leker och äter. Det är bättre att ha med för mycket kläder än för lite, så att barnen slipper gå våta om de blöter ner sig eller att det inte finns varma kläder vid väderväxlingar. Vi vill även att ni tittar i torkskåpet och tar hand om ert barns kläder. Det är till stor hjälp för oss.

Tänk på extrakläderna måste bytas ut i takt med att barnet växer.

Av säkerhetsskäl vill vi att ni undviker luvor och långa halsdukar, samt smycken som barnen kan fastna i. Vi vill inte heller att barnen använder bodys på förskolan då de genererar extra arbete.

Kalasinbjudningar

När det är dags för barnkalas uppskattar vi om inbjudningar till dessa görs privat, d.v.s. inte att inbjudan läggs på barnens hyllor

Kalender

Personal och styrelse uppdaterar regelbundet kalendern som går att finna på Lärkans hemsida samt påminner i förskoleappen.

Klagomål

Ta direkt upp något ni är missnöjda med. Vi gör ibland misstag, vi är trots allt helt vanliga människor. Det är av största vikt att ni berättar för oss om det något ni är missnöjda med så att vi kan förbättra vårat arbete. Utan feedback kan varken personalen eller huvudmannen göra ett bättre jobb.  En blankett för klagomål finns i förskolans hall. Dessa lämnas till rektor eller biträdande rektor som utreder ärendet och återkopplar till er.

L

Lämning  

Vid lämning inne tillser föräldern att barnet tagit av sig ytterkläderna och väntar in en pedagog som tar emot barnet. Efter hand utvecklar barnen sin egen ritual, till exempel att vinka i fönstret. Hör med personalen om vad som kan vara det bästa för ditt barn och verksamheten.

Vid lämning är fokus att barnet fått tillräcklig tid att säga hej då och känna sig välkommen till förskolan, samt att för fått information om barnets dag.

För att de barn som äter frukost ska få en lugn start på dagen tar vi inte emot några barn då vi äter. Barn som ska äta frukost lämnas senast 7.30. Övriga lämnas tidigast 08.15, utomhus fullt påklädda.

Leksaker

Barnen få inte ta med sig några egna leksaker till förskolan. Undantaget är snuttefiltar och/eller ett gosedjur som de behöver för att sova.

M

Måltider

Lärkan serverar tre huvudmåltider. Under dessa har personalen svårt att svara i telefon då fokus kommer vara att ge en lugn och bra matro för barnen.

Lunchen köper vi i nuläget från Bergvretenskolan. Vi beställer lunch efter barnantal så det är därför viktig att vi vet hur många barn som kommer att komma före kl 8.00 så vi kan beställa rätt mängd mat. Har ditt barn behov av specialkost kvävs ett intyg till måltidsservice samt läkarintyg till förskolan. Vi försöker förenkla för oss genom att hitta livsmedel som så många som möjligt kan äta till frukost och mellanmål. Förskolan skall alltid vara nötfri.

Frukost äter vi mellan 7:35-8:15

De barn som ska äta frukost ska lämnas senast 07:30. För att barnen ska hinna vinka av sina föräldrar och tvätta händerna innan de sätter sig vid frukostbordet.

De barn som lämnas efter frukost lämnas tidigast 08:15. Om ni av händelse skulle komma tidigare så ser vi helst att ni stannar i hallen och väntar tills frukosten är avslutad. Syftet med detta är att ge de barn som äter frukost en lugn och skön start på dagen.

Lunch äter vi i två grupper. De yngsta barnen äter ca kl 11:00 och de äldre barnen äter därefter omkring kl 12:00. Vi har valt att dela upp det för att få en så lugn och trivsam stund som möjligt.

Mellanmål äter vi ca 14:15

Frukt ges på förmiddagen och eftermiddagen.

Barnen får inte ta med sig egen mat till förskolan. Om det behovet finns måste det kollas med personalen.

Förskolan är inte sockerfri utan vi serverar glass och fika vid enstaka tillfällen som tex sommarutflykt och lucia. Meddela förskolan om ditt barn inte får äta socker i form av fika.

Märkning

Glöm inte att märka era barns kläder!

O

Olycksfallsförsäkring

Alla barn på Lärkan är försäkrade genom den olycksfallsförsäkring som Enköpings Kommun har tecknat för alla förskole- och skolbarn. Den gäller både i förskolan och på fritiden.

Info om försäkringen kan ni läsa på kommunens hemsida under barn och utbildning, där finns dessutom alltid de aktuella försäkringsvillkoren. Vid skada ska skadeanmälan göras till det aktuella försäkringsbolaget. Blankett för skadeanmälan finns också på kommunens hemsida.

P

Personal

Vi har en hög personaltäthet på vår förskola. I nuläget är vi 8 pedagoger anställda. Rektorn arbetar ca halvtid I barngrupp och halvtid med administrativa uppgifter. Tre pedagoger är anställda som förskollärare. Två pedagoger är utbildade barnskötare medan två pedagoger är outbildade. Värt att veta är att vi hela tiden vidareutbildar oss. Detta genom externa utbildningar och föreläsningar samt genom kollegialt lärande. Våra måndagsmöten och planeringsdagar innehåller ofta någon form av lärande och utveckling för pedagogerna.

En personal är anställd genom arbetsförmedlingens olika arbetsstödsprogram. Denna ansvarar främst för städning, disk och att förbereda måltider. I övrigt deltar denna i alla måltider tillsammans med barnen. Tanken med dessa anställningar är att människor ska få en chans att komma ut i arbetslivet, lära sig yrket och öva på språket. Detta ger övriga pedagoger större möjlighet att fokusera på barnen. Vi behöver då inte lägga tid på att diska, torka bord och liknande.

Vi har i dagsläget tre vikarier som är välkända på förskolan. Förskolan tar emot studenter från barnskötar- och förskollärarutbildningar. Vi har nu en barnskötarstudent från yrkesgymnasiet här ca två veckor i månaden hela året.   

Pulkaåkning

Om barnet vintertid ska åka pulka så måste det alltid ha en godkänd hjälm. Hjälmen ska vara väl anpassad och inställd efter barnets huvud. Vi har hjälmar ett antal godkända hjälmar att låna ut om det skulle behövas.

S

Sjukskrivning

Vid sjukskrivning, förutsatt att det finns arbete i grunden, behåller barnet sin plats på förskolan. Vistelsetiden påverkas normalt inte men kan, i samråd med rektorn, ändras till färre timmar per vecka.

Det är viktigt att du har en dialog med förskolan kring situationen så att vi kan bemöta barnets eventuella funderingar eller oro.

Sjuka barn

Vi följer ”När barnet är sjukt” landstinget i Uppsala län

Om ditt barn inte orkar med verksamheten på Lärkan, så väl inne som ute, ska barnet få vara hemma och vila istället. Om barnet kommer till förskolan och inte orkar med, eller blir sjuk under dagen så kommer personalen ringa till vårdnadshavarna så de får komma och hämta barnet. Aktuella telefonnummer till vårdnadshavare måste därför alltid finnas uppdaterade på Lärkan.

Anmäl i förskoleappen om ditt barn är sjukt och skriv gärna vilken sjukdom det gäller. Detta för att vi ska veta om det är fler barn som tex. är magsjuka, då brukar vi gå ut med den informationen till alla vårdnadshavare. Vet du inte hur länge ditt barn kommer vara frånvarande så fyll i en dag i taget. Vi önskar att ni frisk anmäler barnet så skriv därför när ni beräknar att barnet ska vara tillbaka.

Solskydd

Barnen ska vara skyddade från solen. De ska ha solhatt och gärna långärmade tunna tröjor som skyddar bäst mot solen. Alla barn ska komma till förskolan insmorda med solskyddsfaktor på morgonen.  Under dagen kan personalen bättra på skyddet ytterligare med medhavd solskyddskräm.

Förskolans gård har skydd mot solen av träd samt solsegel och markiser. Vi anpassar verksamheten för att hålla oss borta från direkt solljus.

Säkerhet

Vi på lärkans förskola arbetar aktivt för att barnen skall vara säkra och trygga på förskolan. Vi har därför många regler och rutiner för detta. De viktigaste finns samlade i ett dokument i förskoleappen och på hemsidan men även uppsatta på flera ställen på förskolan. Vi förväntar oss att ni samarbetar kring dessa regler för att barnen lättare ska förstå vad det är som gäller.

Något som allt för ofta brister är att grinden inte stängs ordentligt, samt att barnen själva får öppna den. Det går på ett par sekunder för ett barn att ta sig ut om grinden inte är ordentligt stängd med hasp, eller om barnet har fått lära sig hur man öppnar.

Hallen är en utrymningsväg som enligt lag inte får blockeras. Vagnar får alltså inte parkeras i hallen. Vi har ett litet vagnsförråd i anslutning till hallen. Tyvärr får inte alla vagnar plats där när vi har många barn som sover på förskolan. Parkera då vagnen på baksidan under taket. Det kan hända att några vagnar får stå ute vardagsnätter. Är ni rädda om er vagn ser vi gärna att ni tar hem dem på eftermiddagarna då vi inte kan garantera något. På helgerna ställer vi in dem i hallen.

T

Tider

Barnens vistelsetid på förskolan gäller endast arbetstid/ studietid plus restid. Är vårdnadshavare lediga är barnet ledig. Vi begär in vårdnadshavarnas arbetsschema från arbetsgivarna en gång per år. Barnets schema ska fyllas i appen senast onsdag inför varje ny vecka. Undantag för lovtider som vi tar in tidigare. Är barnet frånvarande ska även detta fyllas i appen. Rektor kollar av schemat och frånvaron varje morgon kl 6 för att se om vikarier behövs sättas in eller om personalschemat behöver ändras. Det är därför bra om man fyller i barnets frånvaro så fort som möjligt. Ändringar i schemat efter att ni skrivit in det måste gå via rektor. Maila, ring eller smsa ändringarna.

Tider vid eventuell sjukskrivning sker efter överenskommelse med förskolechefen.

Om du skulle bli sen då du ska hämta ditt barn, ring till Lärkan och tala om detta i god tid. Meddela även i förväg om någon annan ska hämta ditt barn, annars kommer personalen inte lämna iväg barnet.

Lärkan är semesterstängd fyra veckor per år, vanligtvis veckorna 28-31. Veckorna meddelas ut till föräldrarna, och de föräldrar som behöver barnsomsorg under sommaruppehållet kommer erbjudas tillfällig plats på annan förskola i kommunen. Detta under förutsättning att omsorgsbehovet kan styrkas samt anmäls inom angiven tid.

Har ni inte dykt upp 30 minuter efter utsatt tid eller hört av er ringer vi (gäller både lämning och hämtning).

U

Uppsägning

Uppsägningstiden är 30 dagar från och med det datum anmälan inkommer Om du angivit ett senare datum gäller det datumet som uppsägningstid. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Barnet får vara på förskolan under den här tiden.

När barnet övergår till förskoleklass sker uppsägning automatiskt.

Utflykt

Om ditt barn vill följa med på en utflykt en dag då det normalt inte skulle vara på Lärkan så är det OK om personalen tillstyrker detta. Ibland krävs det att du som förälder följer med. I sådana fall kommer personalen meddela detta.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal hålls en gång per år i augusti-september. Önskas övrigt omsorgssamtal under året är man välkommen att be om det. Utvecklingssamtalet behandlar bland annat hur barnen trivs på förskolan och hur de tar del av verksamheten. ”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Läroplanen för förskolan 2018). Det innebär att vi inte bedömer barnen utifrån någon mall. Vad barnen bör kunna vid en viss ålder är individuellt. Vi försöker istället se hur vi på förskolan kan ge varje barn de bästa förutsättningarna att utvecklas. Finns oro för barnets utveckling eller annat bokar vi normalt sett ett separat samtal för det. Mindre funderingar kan tas på utvecklingssamtalet.

V

Vila

Alla barn på Lärkan vilar. De barnen som behöver sova, sover ute i sina egna vagnar eller på tältsängar som vi har på förskolan. Vi har beslutat att ha en gräns för hur kallt det får vara ute när barnen sover och den gränsen är – 10 grader. Vårdnadshavare ansvara för att sovpåse och eller filtar finns till barnet.

De barn som inte sover har också en vilostund som kan variera lite. Vi brukar läsa olika sagor, spela dockteater, flanosagor, meditationsvila eller yoga vila.

Ö

Öppettider

Lärkans öppettider är 6:30-17:15  måndag till fredag enligt de behov som finns idag.

%d bloggare gillar detta: